Ngữ pháp Thông dụng: Mệnh đề danh từ không chắc chắn (VOA)

#VOATIENGVIET #HOCTIENGANHCUNGVOA
Học tiếng Anh hiệu quả, nhanh chóng: http://www.facebook.com/HocTiengAnhVOA, http://www.voatiengviet.com/section/hoc-tieng-anh/2693.html. Nếu không vào được VOA, xin hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Các chương trình học tiếng Anh miễn phí của VOA (VOA Learning English for Vietnamese) có thể giúp bạn cải tiến kỹ năng nghe và phát âm, hiểu rõ cấu trúc ngữ pháp, và sử dụng Anh ngữ một cách chính xác. Xem thêm: http://www.facebook.com/VOATiengViet

Luyện nghe nói và học từ vựng tiếng Anh qua video. Xem các bài học kế tiếp: https://www.youtube.com/playlist?list=PLD7C5CB40C5FF0531

Đây là chương trình Everyday Grammar – Ngữ pháp Thông dụng. Khi nói chuyện trong tiếng Anh, để thể hiện sự không chắc, người Mỹ dùng các động từ phổ biến như “believe” hay “guess” ngay trước mệnh đề danh từ. Mệnh đề danh từ thể hiện ý tưởng còn động từ cho thấy sự không chắc chắn. Để hiểu chính xác cấu trúc này như thế nào, các bạn cùng xem video sau nhé!

Các mệnh đề danh từ là một nhóm từ đóng vai trò như một danh từ. Chúng thường bắt đầu với “that” hay một từ bắt đầu bằng “wh” như là “where,” “when,” “why,” hay “what.”

“I guess today’s topic is verbs.”

Mặc dù chúng ta có thể dùng “that” nhưng người nói tiếng Anh bản địa thường bỏ qua từ đó khi nói chuyện.

Để thể hiện sự không chắc, người Mỹ dùng các động từ phổ biến như “believe” hay “guess” ngay trước mệnh đề danh từ. Mệnh đề danh từ thể hiện ý tưởng còn động từ cho thấy sự không chắc chắn.

“I guess I did well on the test.”
“I believe the game is today.”

Một số ví dụ khác:

“I think the bank is open today”
Verb of uncertainty Noun clause

“I guess he got some good news.”
Verb of uncertainty noun clause

(Visited 7 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply