Ngữ pháp Thông dụng: Mẫu câu Would you mind (VOA)

Học tiếng Anh hiệu quả, nhanh chóng: http://www.facebook.com/HocTiengAnhVOA, http://www.voatiengviet.com/section/hoc-tieng-anh/2693.html. Nếu không vào được VOA, xin hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Các chương trình học tiếng Anh miễn phí của VOA (VOA Learning English for Vietnamese) có thể giúp bạn cải tiến kỹ năng nghe và phát âm, hiểu rõ cấu trúc ngữ pháp, và sử dụng Anh ngữ một cách chính xác. Xem thêm: http://www.facebook.com/VOATiengViet

Luyện nghe nói và học từ vựng tiếng Anh qua video. Xem các bài học kế tiếp: https://www.youtube.com/playlist?list=PLD7C5CB40C5FF0531

Đây là chương trình Everyday Grammar – Ngữ pháp Mỗi ngày. Đây là chương trình Everyday Grammar – Ngữ pháp Mỗi ngày. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói về mẫu câu “would” khi đưa ra yêu cầu. “Would” là một từ hay để đưa ra những yêu cầu một cách lịch sự trong tiếng Anh. Và “would you mind” là một cách hay để yêu cầu một người làm cho mình gì điều gì đó.

Cấu trúc như sau: Would you mind + verb + ING ending

Ví dụ: “Would you mind closing the door?”
“Would you mind taking out the trash?”
“Would you mind driving me to the airport?”

(Visited 32 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply