Ngữ pháp Thông dụng: Lượng từ (VOA)

Học tiếng Anh hiệu quả, nhanh chóng: http://www.facebook.com/HocTiengAnhVOA, http://www.voatiengviet.com/section/hoc-tieng-anh/2693.html. Nếu không vào được VOA, xin hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Các chương trình học tiếng Anh miễn phí của VOA (VOA Learning English for Vietnamese) có thể giúp bạn cải tiến kỹ năng nghe và phát âm, hiểu rõ cấu trúc ngữ pháp, và sử dụng Anh ngữ một cách chính xác. Xem thêm: http://www.facebook.com/VOATiengViet

Luyện nghe nói và học từ vựng tiếng Anh qua video. Xem các bài học kế tiếp: https://www.youtube.com/playlist?list=PLD7C5CB40C5FF0531

Đây là chương trình Everyday Grammar – Ngữ pháp Mỗi ngày. Và trong tập này, chúng ta sẽ bàn về lượng từ. Lượng từ là từ chỉ lượng hoặc con số. Chúng cung cấp thông tin về lượng hoặc số lượng đồ vật mà bạn đang nói đến.

Có lượng từ cho danh từ đếm được, cho danh từ không đếm được, và cho cả hai.

Các lượng từ phổ biến nhất như “some, most, plenty of, all” và “any” được dùng với cả hai loại danh từ đếm được và không đếm được. Vì vậy bạn có thể yên tâm dùng chúng.

(Visited 3 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply