Ngữ pháp Thông dụng: Hiện tại tiếp diễn (VOA)

Học tiếng Anh hiệu quả, nhanh chóng: http://www.facebook.com/HocTiengAnhVOA, http://www.voatiengviet.com/section/hoc-tieng-anh/2693.html. Nếu không vào được VOA, xin hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Các chương trình học tiếng Anh miễn phí của VOA (VOA Learning English for Vietnamese) có thể giúp bạn cải tiến kỹ năng nghe và phát âm, hiểu rõ cấu trúc ngữ pháp, và sử dụng Anh ngữ một cách chính xác. Xem thêm: http://www.facebook.com/VOATiengViet

Luyện nghe nói và học từ vựng tiếng Anh qua video. Xem các bài học kế tiếp: https://www.youtube.com/playlist?list=PLD7C5CB40C5FF0531

Đây là chương trình Everyday Grammar – Ngữ pháp Mỗi ngày. Thì hiện tại tiếp diễn dùng để chỉ các hành động chưa kết thúc hoặc đang diễn tiến. Các bạn đặt câu ở thì hiện tại tiếp diễn bằng cách dùng động từ “am” “is” hoặc “are” và sau đó cộng thêm động từ có đuôi “ing.” Tuy nhiên không phải động từ nào cũng có thể được dùng ở thì hiện tại tiếp diễn. Những động từ đó là gì? Các bạn cùng tìm hiểu qua video hôm nay nhé.

Hãy nhớ rằng động từ chỉ trạng thái không thể được dùng trong thì hiện tại tiếp diễn. Các động từ chỉ trạng thái mô tả tình trạng hay một tình huống không thay đổi. Bạn sẽ không nói “I am knowing you” mà sẽ nói là “I know you.”

Bạn cũng có thể dùng thì hiện tại tiếp diễn với từ “always” để nói về điều gì đó làm phiền bạn.

(Visited 29 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply