Ngữ pháp Thông dụng: Have + Cụm danh từ (VOA)

Học tiếng Anh hiệu quả, nhanh chóng: http://www.facebook.com/HocTiengAnhVOA, http://www.voatiengviet.com/section/hoc-tieng-anh/2693.html. Nếu không vào được VOA, xin hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Các chương trình học tiếng Anh miễn phí của VOA (VOA Learning English for Vietnamese) có thể giúp bạn cải tiến kỹ năng nghe và phát âm, hiểu rõ cấu trúc ngữ pháp, và sử dụng Anh ngữ một cách chính xác. Xem thêm: http://www.facebook.com/VOATiengViet

Luyện nghe nói và học từ vựng tiếng Anh qua video. Xem các bài học kế tiếp: https://www.youtube.com/playlist?list=PLD7C5CB40C5FF0531

Đây là chương trình Everyday Grammar – Ngữ pháp Thông dụng. Have là một động từ bất quy tắc. Cũng giống như các động từ bất quy tắc khác, thì quá khứ của Have sẽ biến đổi sang dạng khác chứ không kết thúc bằng Ed. Mặc dù có nghĩa đen là sở hữu nhưng nghĩa của từ Have thay đổi tuỳ thuộc vào danh từ và cụm danh từ đi sau nó trong một câu.

Một cấu trúc phổ biến đó là Have + Cụm danh từ. Ví dụ, tôi có một ý này hay chúng ta có cơ hội.

Khi những danh từ hay cụm danh từ đi sau Have như là “an idea,” có nghĩa là suy nghĩ về điều gì đó.

Vì thế khi Kaveh nói “I have an idea…” anh thực sự muốn nói là anh đang nghĩ về điều gì đó.

Và khi theo sau Have là những từ như là “chance” hay “time,” nó có nghĩa là có cơ hội hay dành thời gian để làm gì đó.

Vì thế khi Kaveh nói “we have the chance,” ý anh là chúng ta có cơ hội hay thời gian làm gì đó.

(Visited 17 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply