Ngữ pháp Thông dụng: Danh từ phổ biến Thing (VOA)

Học tiếng Anh hiệu quả, nhanh chóng: http://www.facebook.com/HocTiengAnhVOA, http://www.voatiengviet.com/section/hoc-tieng-anh/2693.html. Nếu không vào được VOA, xin hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Các chương trình học tiếng Anh miễn phí của VOA (VOA Learning English for Vietnamese) có thể giúp bạn cải tiến kỹ năng nghe và phát âm, hiểu rõ cấu trúc ngữ pháp, và sử dụng Anh ngữ một cách chính xác. Xem thêm: http://www.facebook.com/VOATiengViet

Luyện nghe nói và học từ vựng tiếng Anh qua video. Xem các bài học kế tiếp: https://www.youtube.com/playlist?list=PLD7C5CB40C5FF0531

Đây là chương trình Everyday Grammar – Ngữ pháp Thông dụng. Có lẽ chúng ta đã rất quen thuộc với từ “thing” rồi bởi đây là một trong những từ phổ biến nhất trong tiếng Anh. Mặc dù danh từ “thing” có thể nói về một vật thể nhưng thực sự, nó còn được dùng với nhiều nghĩa khác nữa. Vậy những nghĩa đó là gì nhỉ?

1) Thing” có thể hiểu là một hoạt động hay sự kiện.

2) “Thing” cũng có thể gợi ý về một tuyên bố hay một kiểu giao tiếp nào đó.

3) “Thing” cũng có thể ngụ ý về một tình huống chung chung nào đó. Ở đây, người nói sẽ đưa ra một ý kiến chung về một tình thế bằng cách sử dụng một tính từ.

(Visited 8 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply