Ngữ pháp Thông dụng: Danh từ không đếm được VOA)

Học tiếng Anh hiệu quả, nhanh chóng: http://www.facebook.com/HocTiengAnhVOA, http://www.voatiengviet.com/section/hoc-tieng-anh/2693.html. Nếu không vào được VOA, xin hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Các chương trình học tiếng Anh miễn phí của VOA (VOA Learning English for Vietnamese) có thể giúp bạn cải tiến kỹ năng nghe và phát âm, hiểu rõ cấu trúc ngữ pháp, và sử dụng Anh ngữ một cách chính xác. Xem thêm: http://www.facebook.com/VOATiengViet

Luyện nghe nói và học từ vựng tiếng Anh qua video. Xem các bài học kế tiếp: https://www.youtube.com/playlist?list=PLD7C5CB40C5FF0531

Đây là chương trình Everyday Grammar – Ngữ pháp Mỗi ngày. Trong bài học lần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về danh từ không đếm được.

Một danh từ không đếm được là một danh từ chỉ một nhóm, khối hay tập thể. Chúng không thể đếm được bởi vì có thể là chúng quá nhỏ hoặc quá trừu tượng. Các danh từ không đếm được không có dạng số nhiều, thậm chí ngay cả khi đang nhắc tới số lượng nhiều của một vật nào đó.

Những danh từ không đếm được thường ám chỉ tới một nhóm đồ đạc tương tự nhau. Ví dụ: Furniture, Food, Money, Homework.

Điều quan trọng nhất cần biết đó là bạn không thể dùng mạo từ “a, an” hay con số trước một danh từ không đếm được.

(Visited 32 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply