Ngữ pháp Thông dụng: Cụm động từ – Công nghệ (VOA)

Học tiếng Anh hiệu quả, nhanh chóng: http://www.facebook.com/HocTiengAnhVOA, http://www.voatiengviet.com/section/hoc-tieng-anh/2693.html. Nếu không vào được VOA, xin hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Các chương trình học tiếng Anh miễn phí của VOA (VOA Learning English for Vietnamese) có thể giúp bạn cải tiến kỹ năng nghe và phát âm, hiểu rõ cấu trúc ngữ pháp, và sử dụng Anh ngữ một cách chính xác. Xem thêm: http://www.facebook.com/VOATiengViet

Luyện nghe nói và học từ vựng tiếng Anh qua video. Xem các bài học kế tiếp: https://www.youtube.com/playlist?list=PLD7C5CB40C5FF0531

Đây là chương trình Everyday Grammar – Ngữ pháp Mỗi ngày. Một phrasal verb – cụm động từ là một động từ đi cùng với một giới từ, một trạng từ hoặc cả hai! Động từ này thường mang nghĩa bóng trong cụm động từ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn về các cụm động từ cụ thể được dùng trong công nghệ.

(Visited 13 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply