Ngữ pháp Thông dụng: Because of vs Due to (VOA)

#VOATIENGVIET #HOCTIENGANHCUNGVOA
Học tiếng Anh hiệu quả, nhanh chóng: http://www.facebook.com/HocTiengAnhVOA, http://www.voatiengviet.com/section/hoc-tieng-anh/2693.html. Nếu không vào được VOA, xin hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Các chương trình học tiếng Anh miễn phí của VOA (VOA Learning English for Vietnamese) có thể giúp bạn cải tiến kỹ năng nghe và phát âm, hiểu rõ cấu trúc ngữ pháp, và sử dụng Anh ngữ một cách chính xác. Xem thêm: http://www.facebook.com/VOATiengViet

Luyện nghe nói và học từ vựng tiếng Anh qua video. Xem các bài học kế tiếp: https://www.youtube.com/playlist?list=PLD7C5CB40C5FF0531

Đây là chương trình Everyday Grammar – Ngữ pháp Thông dụng. Vì những phản hồi tích cực từ khán giả, Kaveh đã chọn một chủ đề sẽ nhận được mà anh tin là sẽ nhận được kha khá sự chú ý. Đó là từ nối thể hiện nguyên nhân-kết quả, sự tương phản và điều kiện. Phổ biến nhất là hai cụm từ: Because of và Due to.

“Because” giới thiệu mệnh đề trạng từ và theo sau là một chủ ngữ và một động từ. Ví dụ: “Because the weather was hot, we went to the pool.”

Because of và Due to là các cụm giới từ và theo sau là các danh từ/cụm danh từ.

“Because of the hot weather, we went to the pool.”
“Due to the hot weather, we went to the pool.”

Trong cách viết trang trọng, “due to” đôi lúc theo sau là một mệnh đề danh từ bắt đầu với cụm từ “the fact that.”

“Due to the fact that the weather was hot, we went to the pool.”

“Because of” và “due to” có thể xuất hiện ở những vị trí khác nhau trong câu.

“Because of the hot weather, we went to the pool.”
“We went to the pool because of the hot weather.”

“Due to the hot weather, we went to the pool.”
“We went to the pool due to the hot weather.”

“Due to the fact that the weather was hot, we went to the pool.”
“We went to the pool due to the fact that the weather was hot.”

Thế nên các bạn thấy đấy, “because of” và “due to” khá dễ dùng và hữu ích nữa!

(Visited 28 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply