Luyện nghe và thử xem bạn có tự dịch được hết không nhé – Bài đọc hiểu bài 6 Hán ngữ 3

lần 1 : Các bạn nghe, đọc theo và tự dịch.
Lần 2 : Các bạn đọc lại và tham khảo bài dịch

(Visited 8 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply