Luyện nghe và dịch xem bạn dịch được bao nhiêu phần trăm nhé – Bài đọc hiểu Hán ngữ 3 – Bài 8

Lần 1: Mời các bạn nghe, đọc theo và tự dịch
Lần 2: Mời các bạn nghe lại, đọc lại lần 2 và xem bản dịch

(Visited 6 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply