Luyện đọc thanh 4 và từ vựng với Ling Zi Yan

Thanh 4 là một thanh điệu rất đặc thù và khó nhất trong tiếng Trung, nên chúng ta cần chú ý luyện thật nhiều, đặc biệt thành 1 và thanh 4 rất dễ bị phát âm nhầm lẫn, nên chúng ta phải hết sức lưu ý nhé. Mỗi khi gặp từ nào thì phải đặc biệt chú ý xem đó là thanh 1 hay thanh 4 nhé.
Kết hợp xem video https://www.youtube.com/watch?v=hWuN-PFL7Zk&feature=youtu.be

(Visited 5 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply