Luyện đọc thanh 4 và học từ vựng trong giao tiếp

Thanh 4 là một thanh điệu rất khó và đặc thù trong tiếng Trung nên nhiều bạn phát âm không chuẩn, đặc biệt chúng ta còn dễ phát âm nhầm lẫn thanh 1 và thanh 4 nữa, nên chúng ta cần phải luyện thật nhiều nha các bạn.
Kết hợp xem video bạn Ling Zi Yan đọc nhé https://www.youtube.com/watch?v=Mbq2xTQjrNI&lc=UgwkHIUAPImvGtM3KFh4AaABAg

(Visited 6 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply