[Lớp 10 – Unit 12] Câu hỏi có từ để hỏi chưa bao giờ đơn giản hơn thế [Anh gia sư #3]

?? SUBSCRIBE để giúp Elight đạt NÚT VÀNG YOUTUBE nhé: https://www.youtube.com/channel/UCjsIuhbtDQny5lv4B2b2VOg?sub_confirmation=1

Câu hỏi có từ để hỏi là kiến thức bạn sẽ nắm bắt được chỉ trong 5 phút. Ấn ngay vào link sau để bạn hoàn toàn nhớ các kiến thức khác chỉ trong một thời gian ngắn: http://elight.edu.vn/khoa-toan-dien-3-trong-1/?utm_source=Youtube&utm_medium=description&utm_campaign=cau-hoi-co-tu-de-hoi-chua-bao-gio-don-gian-hon-the-anh-gia-su-#3
• Học tại trung tâm: http://tienganh.elight.edu.vn/

— Xem thêm danh sách video bài học theo chủ đề —

1. Lộ trình học tiếng Anh cho người mới bắt đầu và mất gốc: https://goo.gl/S2z8Id
2. Phát âm tiếng Anh chuẩn như người bản xứ: https://goo.gl/O94uHk
3. Ngữ pháp cơ bản cho người mới bắt đầu và mất gốc: https://goo.gl/axyGCL
4. Tiếng Anh giao tiếp cơ bản cho người mới bắt đầu: https://goo.gl/FpFvXW
5. Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề thông dụng: https://goo.gl/mRwVd4
6. Luyện nghe tiếng Anh giao tiếp: https://goo.gl/q92BZh

Mỗi ngày xem 3-5 video học tiếng anh của Elight, kết hợp với khóa học tiếng Anh toàn diện của Elight, tiếng Anh của bạn sẽ cải thiện nhanh chóng.

— Subscribe để nhận thông báo video mới —

Để không bỏ lỡ các video bài học thú vị, subscribe Elight ngay tại link này nhé: https://www.youtube.com/channel/UCjsIuhbtDQny5lv4B2b2VOg?sub_confirmation=1

Câu hỏi có từ để hỏi chưa bao giờ đơn giản hơn thế [Anh gia sư #3]
(https://youtu.be/6bp4P9WMVPo)

1. What
– Câu hỏi có từ để hỏi là What dùng để hỏi về hành động. Ví dụ: What are you doing?

2. When
– Câu hỏi có từ để hỏi When dùng để hỏi về thời điểm. Ví dụ: When did you sleep last night?

3. Where
– Khi bạn muốn hỏi về địa điểm, hãy dùng ngay câu hỏi có từ để hỏi là Where. Ví dụ: Where did you eat breakfast this morning?

4. Who
– Câu hỏi có từ để hỏi Who dùng để hỏi về người. Ví dụ: Who do you want to go shopping with?

5. Why
– Khi bạn muốn hỏi về một lý do, đừng quên sử dụng câu hỏi có từ để hỏi là Why. Ví dụ: Why do you get up so soon?

— Kết nối với Elight —
— Xem thêm danh sách video bài học theo chủ đề khác —

1. Lộ trình học tiếng Anh cho người mới bắt đầu và mất gốc: https://goo.gl/S2z8Id
2. Phát âm tiếng Anh chuẩn như người bản xứ: https://goo.gl/O94uHk
3. Ngữ pháp cơ bản cho người mới bắt đầu và mất gốc: https://goo.gl/axyGCL
4. Học tiếng Anh giao tiếp hàng ngày: https://goo.gl/FpFvXW
5. Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề thông dụng: https://goo.gl/mRwVd4
6. Luyện nghe tiếng Anh giao tiếp: https://goo.gl/q92BZh

— Kết nối với Elight —

Elight youtube – VIP members: https://www.facebook.com/groups/1820362404886076/

Website: http://elight.edu.vn/?utm_source=Youtube&utm_medium=p…

Facebook: https://www.facebook.com/Elight.LearningEnglish/

Page cộng đồng tiếng Anh: https://www.facebook.com/HocTiengAnhMoiNgayElight/

Website: http://elight.edu.vn/?utm_source=Youtube&utm_medium=description&utm_campaign=cau-hoi-co-tu-de-hoi-chua-bao-gio-don-gian-hon-the-anh-gia-su-#3

Facebook: https://www.facebook.com/Elight.LearningEnglish/

Page cộng đồng tiếng Anh: https://www.facebook.com/HocTiengAnhMoiNgayElight/

(Visited 42 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply