Ling Zi Yan đọc cho các bạn nghe câu chuyện 两只棉手套 Hai chiếc găng tay bông

Hôm qua Chen Laoshi quên không thêm phần Ling Zi Yan đọc câu chuyện này vào video nên hôm nay đăng bù cho các bạn phần giọng đọc của Ling Zi Yan nhé.

(Visited 10 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply