Liên từ trong tiếng Anh – cách nối từ trong tiếng Anh [Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản – Các loại từ #14]

Liên từ trong tiếng Anh (Conjunctions) – cách nối từ trong tiếng Anh ! Học ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao siêu tốc và toàn diện với khóa học ngữ pháp hiêu quả tại đây:
https://elight.edu.vn/khoa-ngu-phap-toan-dien/?utm_source=Youtube&utm_medium=description&utm_campaign=lien-tu-trong-tieng-anh-cach-noi-tu-trong-tieng-anh
• Học tại trung tâm: http://tienganh.elight.edu.vn/
— Xem thêm danh sách video bài học theo chủ đề —
Học tiếng Anh đơn giản và dễ hiều cùng Elight với với playlist tiếng Anh. Xem ngay tại đây tại đây:
1. Lộ trình học tiếng Anh người mới bắt đầu và mất gốc: https://goo.gl/S2z8Id
2. Phát âm tiếng Anh chuẩn như người bản xứ: https://goo.gl/O94uHk
3. Ngữ pháp cơ bản cho người mới bắt đầu và mất gốc: https://goo.gl/axyGCL
4. Tiếng Anhh giao tiếp cơ bản cho người mới bắt đầu: https://goo.gl/FpFvXW
5. Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề thông dụng: https://goo.gl/mRwVd4
6. Luyện nghe tiếng Anh giao tiếp: https://goo.gl/q92BZh
Mỗi ngày xem 3-5 video học tiếng anh của elight, kết hợp với khóa học tiếng Anh toàn diện của Elight, tiếng Anh của bạn sẽ cải thiện nhanh chóng.
——————————————————
— Subscribe để nhận thông báo video mới —

Để không bỏ lỡ các video bài học thú vị. Subscribe elight ngay tại link này nhé https://www.youtube.com/channel/UCjsIuhbtDQny5lv4B2b2VOg?sub_confirmation=1

— Liên từ trong tiếng Anh (Conjunctions) – cách nối từ trong tiếng Anh —

Trong việc học tiếng anh thì học phần về ngữ pháp thì hơi khô khan và nhàm chán nhưng các bạn vẫn phải chăm chỉ nhé. Buổi ngày hôm nay Elight sẽ dạy các bạn về Liên Từ
I- Khái niệm
– Liên từ được sử dụng để nối các từ trong một câu hoặc là những câu trong một đoạn văn tạo những câu có sự liên kết chặt chẽ.
– Liên từ rất quan trọng trong tiếng anh. Đặc biệt là trong văn viết.
– Liên kết chặt chẽ các thành phần

II- Cách loại liên từ
1- Liên từ đơn
And: và
But: nhưng
Or: hoặc
Although: mặc dù
However: tuy nhiên

2- Từ ghép
( thường kết thúc bằng As, hoặc That)
Ex: Provided that: Với điều kiện
As long as: miễn là
3- Tương liên ( So… that)

4- Liên từ đẳng lập
Luôn đứng giữa 2 từ hoặc 2 mệnh đề mà nó liên kết
And: và
But: nhưng
Or: Hoặc
As long as: miễn là
5- Liên từ phụ thuộc
Luôn đứng đầu mệnh đề phụ thuộc
Althought: mặc dù
However: tuy nhiên
III- Chức năng
1- Liên từ đẳng lập:
Nhóm And: Bao gồm những liên từ : And, As well as, Both A and B, Not only…but also
Furthermore, Moreover
Ex: She is playing the guitar and singing.

Nhóm But: ( chỉ sự mâu thuẫn) Yet, still, However, Nevertheless
Ex: He is smart but lazy.
Nhóm Or: ( chỉ sự lựa chọn) Or else, Either…or, Neither … nor
Which color do you want-red, yellow or blue ?
Nhóm So: ( chỉ kết quả hoặc hậu quả) So , Therefore, For, As a Result.
Ex: The rain began to fall, so we went home.
2- Liên từ phụ thuộc
Nhóm này thì sẽ đứng đầu các mệnh đề phụ thuộc để nối các mệnh đề chính của câu
Bao gồm 7 loại
+ Nhóm When:
When, Whenever, As soon as, Before, After
+Nhóm Because ( nhóm lí do)
Because, as, since
+Nhóm If: ( chỉ điều kiện)
If, Unless, Provided (that)
+Nhóm Through ( chỉ sự tương phản)
Though, Even though, Although, Even if
+Nhóm In Order that ( chỉ mục đích)
In order that , So that
+ Nhóm So… That ( chỉ kết quả)
So + adj/adv+that
Such + a/an+adj+noun+that
+Nhóm That ( đưa ra một lời tuyên bố)

— Kết nối với Elight —

Youtube ELight – Vip members Group: https://www.facebook.com/groups/1820362404886076/
Website: http://elight.edu.vn/?utm_source=Youtube&utm_medium=description&utm_campaign=lien-tu-trong-tieng-anh-cach-noi-tu-trong-tieng-anh
Facebook: https://www.facebook.com/Elight.LearningEnglish/
Page cộng đồng tiếng Anh: https://www.facebook.com/HocTiengAnhMoiNgayElight/
– Link FB cá nhân cô Kiều Trang: https://www.facebook.com/kieu.trang.1042
#hoctienganh #tienganh #tienganhgiaotiep #nguphaptienganh

(Visited 12 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply