Làm thế nào để nói lưu loát tiếng Trung 如何说一口流利的汉语

Chỉ nghe hiểu nhưng không nói được? Dăm ba câu ngắc ngứ luôn? Vấn đề nằm ở cách bạn học mà thôi. Clip này dạy bạn cách chính xác nhất luyện tập nói tiếng Trung. Mở miệng bắn vèo vèo chỉ cần 4 bước ^^
只能听懂但不会说? 三句话就卡壳??问题出在你的学习方法上。这个视频教你如何正确练习汉语口语! 脱口而出只需四步!
___

→ Ask me something pls click here: https://goo.gl/ZxsCm3

→ CHECK OUT my second channel! https://goo.gl/YNM5bx

→ Facebook: http://facebook.com/CindyLi666
→ Twitter : https://www.twitter.com/CindyLi666888
→ Instagram : https://www.instagram.com/CindyLi666888
→ Google + : https://goo.gl/q6CPPY
→ WeChat: vietnam666888
___

Course:https://www.facebook.com/520CindyLi

(Visited 23 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply