Làm thế nào để chào hỏi ng quen? 跟熟人怎么打招呼?????

Bạn biết làm thế nào để chào hỏi người khác chưa? Đặc biết là chào hỏi người quen. Ngoài 你好, mọi người còn nói được gì khác không?
你知道怎么跟别人打招呼吗?尤其是跟熟人打招呼。除了你好 大家好 还会说其他的么?
___

→ Ask me something pls click here: https://goo.gl/ZxsCm3

→ CHECK OUT my second channel! https://goo.gl/YNM5bx

→ Facebook: http://facebook.com/CindyLi666
→ Twitter : https://www.twitter.com/CindyLi666888
→ Instagram : https://www.instagram.com/CindyLi666888
→ Google + : https://goo.gl/q6CPPY
→ WeChat: vietnam666888
___

Course:https://www.facebook.com/520CindyLi

(Visited 15 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply