Khóa luyện đề N3 online_Chữ Hán_Video demo_#1

Chào các bạn! Đây là video demo nằm trong khóa luyện đề N3 online cùng Hcc Japan.
Nếu muốn tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Nhật online của Hcc hãy liên hệ vào trang fanpage:
Fanpage: https://www.facebook.com/hoctiengnhat.hccjapan/
Website: http://learning.hccjapan.net/
Kết nối Thảo Lê: https://www.facebook.com/thaole.hccjapan

(Visited 17 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply