JLPT N3 #6 にすぎない (Nihongonomori X TokyoasiaGakuyukai)

JLPT N3 #6 にすぎない (Nihongonomori X TokyoasiaGakuyukai)

Bạn sẽ được tham dự những giờ học của những giáo viên tuyệt vời như cô Iketani trong Video khi theo học tại Tokyo asia gakuyukai.
Các bạn có quan tâm đến việc nhập học vào trường chúng tôi, vui lòng liên hệ tại đây
https://www.facebook.com/tokyouagy/?f…

Kênh truyền hình dạy tiếng nhật cho người Việt của

Nihongonomori

Kênh chủ: https://www.youtube.com/user/freejapa…
Face book: https://ja-jp.facebook.com/Nihongonomori
Face book của Dũng: https://www.facebook.com/nvd.hitomebore
Fan page: https://www.facebook.com/hitomebore

http://www.youtube.com/subscription_c…

bài hát cuối clip

(Visited 25 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply