Hướng dẫn chi tiết tổng hợp 12 thì tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu! [Ngữ pháp – Các thì #16]

Hướng dẫn chi tiết tổng hợp 12 thì tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu! Học ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao siêu tốc và toàn diện với khóa học ngữ pháp hiêu quả tại đây:
https://elight.edu.vn/khoa-ngu-phap-toan-dien/?utm_source=Youtube&utm_medium=description&utm_campaign=huong-dan-chi-tiet-tong-hop-12-thi-tieng-anh-danh-cho-nguoi-moi-bat-dau

• Học tại trung tâm: http://tienganh.elight.edu.vn/

— Xem thêm danh sách video bài học theo chủ đề —
Học tiếng Anh đơn giản và dễ hiều cùng Elight với với playlist tiếng Anh. Xem ngay tại đây tại đây:
1. Lộ trình học tiếng Anh người mới bắt đầu và mất gốc: https://goo.gl/S2z8Id
2. Phát âm tiếng Anh chuẩn như người bản xứ: https://goo.gl/O94uHk
3. Ngữ pháp cơ bản cho người mới bắt đầu và mất gốc: https://goo.gl/axyGCL
4. Tiếng Anhh giao tiếp cơ bản cho người mới bắt đầu: https://goo.gl/FpFvXW

——————————————————

— Hướng dẫn chi tiết tổng hợp 12 thì tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu! —

Việc học ngữ pháp tiếng anh luôn là vấn đề gây trở ngại nhất đối với người học tiếng anh. Vì nó khá nhàm chán nhưng các bạn hãy cố gắng học ngữ phap và đặc biệt chính là 12 thì trong tiếng anh cùng Elight nhé

1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN Simple Present
VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG
• (Khẳng định): S + Vs/es + O
• (Phủ định): S+ DO/DOES + NOT + V +O
• (Nghi vấn): DO/DOES + S + V+ O ?
VỚI ĐỘNG TỪ TOBE
• (Khẳng định): S+ AM/IS/ARE + O
• (Phủ định): S + AM/IS/ARE + NOT + O
• (Nghi vấn): AM/IS/ARE + S + O

2. THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN – Present Continuous
Công thức
• Khẳng định: S + be (am/ is/ are) + V_ing + O
• Phủ định:S+ BE + NOT + V_ing + O
• Nghi vấn: BE + S+ V_ing + O

3. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH – Present Perfect
• Khẳng định: S + have/ has + Past participle (V3) + O
• Phủ định: S + have/ has + NOT+ Past participle + O
• Nghi vấn: have/ has +S+ Past participle + O

4. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN – Present Perfect Continuous
• Khẳng định: S has/have + been + V_ing + O
• Phủ định: S+ Hasn’t/ Haven’t+ been+ V-ing + O
• Nghi vấn: Has/HAve+ S+ been+ V-ing + O?

5. THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN – Simple Past

VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG
• (Khẳng định): S + V_ed + O
• (Phủ định): S + DID+ NOT + V + O
• (Nghi vấn): DID + S+ V+ O ?
VỚI TOBE
• (Khẳng định): S + WAS/WERE + O
• (Phủ định): S+ WAS/ WERE + NOT + O
• (Nghi vấn): WAS/WERE + S+ O ?

6. THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN – Past Continuous
• Khẳng định: S + was/were + V_ing + O
• Phủ định: S + wasn’t/weren’t+ V-ing + O
• Nghi vấn: Was/Were + S+ V-ing + O?

7. THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH – Past Perfect
• Khẳng định: S + had + Past Participle (V3) + O
• Phủ định: S+ hadn’t+ Past Participle + O
• Nghi vấn: Had+S+ Past Participle + O?

8. THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN – Past Perfect Continuous
• Khẳng định:S+ had + been + V_ing + O
• Phủ định: S+ hadn’t+ been+ V-ing + O
• Nghi vấn: Had+S+been+V-ing + O?

9. THÌ TƯƠNG LAI – Simple Future
• Khẳng định: S + shall/will + V(infinitive) + O
• Phủ định: S + shall/will + NOT+ V(infinitive) + O
• Nghi vấn: shall/will + S + V(infinitive) + O?

10. THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN – Future Continuous
• Khẳng định: S + shall/will + be + V_ing+ O
• Phủ định: S + shall/will + NOT+ be + V_ing+ O
• Nghi vấn: shall/will +S+ be + V_ing+ O

11. THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH – Future Perfect
• Khẳng định: S + shall/will + have + Past Participle
• Phủ định: S + shall/will + NOT+ be + V_ing+ O
• Nghi vấn: shall/will + NOT+ be + V_ing+ O?

12. THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN – Future Perfect Continuous
• Khẳng định: S + shall/will + have been + V_ing + O
• Phủ định: S + shall/will + NOT+ have been + V_ing + O
• Nghi vấn: shall/will + S+ have been + V_ing + O?

— Kết nối với Elight —
Youtube ELight – Vip members Group: https://www.facebook.com/groups/1820362404886076/
Website: http://elight.edu.vn/?utm_source=Youtube&utm_medium=description&utm_campaign=huong-dan-chi-tiet-tong-hop-12-thi-tieng-anh-danh-cho-nguoi-moi-bat-dau
Facebook: https://www.facebook.com/Elight.LearningEnglish/
Page cộng đồng tiếng Anh: https://www.facebook.com/HocTiengAnhMoiNgayElight/
– Link FB cá nhân cô Kiều Trang: https://www.facebook.com/kieu.trang.1042
#hoctienganh #tienganh #tienganhgiaotiep #nguphaptienganh

(Visited 32 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply