Học từ vựng về rồng trong 12 con giáp_Vietsub 12生肖跟龙有关的词汇字幕版

Rồng ? là một loài động vật thần bí nhưng đem lại may mắn. Thời cổ đại, đế vương tự xưng là “hóa thân của rồng”, người Trung Quốc tự xưng là con cháu của rồng. Có thể thấy rằng, rồng chiếm vị trí quan trọng trong văn hóa Trung Quốc.
龙?是一种神秘又吉祥的动物,古代帝王自称“龙的化身”,中国人自称是“龙的传人”,能看得出,龙在中国文化中的重要地位。
Dragon is a mysterious animal, plays an important part in Chinese culture.Ancient emperor is known as “the avatar of Dragon”. Chinese people call themselves “the descendants of Dragon“.
___

→ Ask me something pls click here: https://goo.gl/ZxsCm3

→ CHECK OUT my second channel! https://goo.gl/YNM5bx

→ Facebook: http://facebook.com/CindyLi666
→ Twitter : https://www.twitter.com/CindyLi666888
→ Instagram : https://www.instagram.com/CindyLi666888
→ Google + : https://goo.gl/q6CPPY
→ WeChat: vietnam666888
___

Course:https://www.facebook.com/520CindyLi

(Visited 37 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply