Học từ vựng về dê trong 12 con giáp _ Vietsub 12生肖跟羊有关的词汇字幕版

咩~咩~~咩~~~羊给人一种温顺可爱的感觉,没有什么攻击性,慢悠悠地吃草️️喜羊羊️️是孩子们最喜欢的卡通形象之一,那么,和羊有关的词语你又了解多少呢?

(Visited 26 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply