Học Từ Vựng tiếng Trung 33—-“坑爹” | 汉语词汇学习33—-“坑爹”

“魔性” là một từ ở ngôn ngữ mạng rất ?, nếu bạn thích Video của mình , nhớ theo dõi và chia sẻ nhé!
“魔性”这个词是很?的一个网络用语,如果你喜欢我魔性的视频,记得订阅&分享哦

___

→ Ask me something pls click here: https://goo.gl/ZxsCm3

→ CHECK OUT my second channel! https://goo.gl/YNM5bx

→ Facebook: http://facebook.com/CindyLi666
→ Twitter : https://www.twitter.com/CindyLi666888
→ Instagram : https://www.instagram.com/CindyLi666888
→ Google + : https://goo.gl/q6CPPY
→ WeChat: vietnam666888
___

Course:https://www.facebook.com/520CindyLi

(Visited 227 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply