Học từ vựng qua bản tin ngắn: Senate (VOA News Words)

Phương pháp học tiếng Anh hiệu quả, nhanh chóng: Các chương trình học tiếng Anh của Ban Việt ngữ VOA (VOA Learning English for Vietnamese) có thể giúp các bạn cải tiến kỹ năng nghe, hiểu rõ cấu trúc và ngữ pháp, và sử dụng Anh ngữ một cách chính xác.

The Senate — Thượng viện — là một trong hai nhóm nhà lập pháp chính cấu thành cơ quan lập pháp quốc gia Hoa Kỳ. Có 100 Thượng nghị sĩ, mỗi bang có hai đại diện. Cùng với các dân biểu của Hạ viện, họ làm ra các luật lệ cho quốc gia. Các Thượng nghị sĩ còn phê chuẩn các hiệp ước và các quyết định bổ nhiệm giới chức liên bang cấp cao.

(Visited 23 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply