Học từ vựng qua bản tin ngắn: Presidential (VOA News Words)

Phương pháp học tiếng Anh hiệu quả, nhanh chóng: Các chương trình học tiếng Anh của Ban Việt ngữ VOA (VOA Learning English for Vietnamese) có thể giúp các bạn cải tiến kỹ năng nghe, hiểu rõ cấu trúc và ngữ pháp, và sử dụng Anh ngữ một cách chính xác.

Khi thư viện Tổng thống George W. Bush mở cửa tại Texas, tất cả các vị tổng thống Mỹ đã mãn nhiệm và tại nhiệm hiện còn sống — đã tề tựu để dự buổi lễ khai mạc.

(Visited 19 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply