Học từ vựng qua bản tin ngắn: House of Representatives (VOA News Words)

Phương pháp học tiếng Anh hiệu quả, nhanh chóng: Các chương trình học tiếng Anh của Ban Việt ngữ VOA (VOA Learning English for Vietnamese) có thể giúp các bạn cải tiến kỹ năng nghe, hiểu rõ cấu trúc và ngữ pháp, và sử dụng Anh ngữ một cách chính xác.

Tại Hoa Kỳ, các luật lệ liên bang do Quốc hội lập ra. Mời các bạn cùng xem video sau đây và đoán xem từ của ngày hôm nay có liên quan gì tới Quốc hội nhé.

The House of Representatives – Hạ viện – bao gồm 435 thành viên do dân cử. Số lượng dân biểu của mỗi bang tùy thuộc vào số dân của bang đó. Thông thường, nhóm các nhà lập pháp này được gọi đơn giản là ‘the House.’

(Visited 32 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply