Học từ vựng qua bản tin ngắn: Bankruptcy (VOA News Words)

Phương pháp học tiếng Anh hiệu quả, nhanh chóng: Các chương trình học tiếng Anh của Ban Việt ngữ VOA (VOA Learning English for Vietnamese) có thể giúp các bạn cải tiến kỹ năng nghe, hiểu rõ cấu trúc và ngữ pháp, và sử dụng Anh ngữ một cách chính xác.

‘Bankruptcy’ — phá sản — có nghĩa là khi bạn không có đủ tiền để trả các món nợ. Đây là một hành động chính thức và hợp pháp. Người, công ty, và thậm chí thành phố có thể tuyên bố phá sản. Nó thường có nghĩa là tài sản của họ sẽ được bán đi để trả nợ. Và họ sẽ bị điểm tín dụng xấu trong những năm sau đó.

(Visited 23 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply