Học từ vựng qua bản tin ngắn: Alliance (VOA News Words)

Phương pháp học tiếng Anh hiệu quả, nhanh chóng: Các chương trình học tiếng Anh của Ban Việt ngữ VOA (VOA Learning English for Vietnamese) có thể giúp các bạn cải tiến kỹ năng nghe, hiểu rõ cấu trúc và ngữ pháp, và sử dụng Anh ngữ một cách chính xác.

An alliance — sự liên minh — giữa các quốc gia thông thường là một hiệp định hợp tác chính thức. Nhiều liên minh dựa trên các vấn đề quốc phòng hay kinh tế. Các liên minh cũng có thể là giữa con người hoặc các tổ chức.

(Visited 21 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply