Học tiếng Trung giao tiếp – Tiểu phẩm vui ” 我还是死了算“ – Thà chết còn hơn “

Học tiếng Trung online – Tiểu phẩm vui ” 我还是死了算“ – Thà chết còn hơn ” . Clip sẽ mang đến cho bạn những từ vựng hay và những cách diễn đạt trong giao tiếp .

(Visited 23 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply