Học tiếng Trung giao tiếp – Những thành ngữ tục ngữ thông dụng nhất trong tiếng Hán

Những thành ngữ thông dụng nhất trong tiếng Hán 汉语常用成语. Sử dụng thành ngữ tục ngữ trong giao tiếp để thể hiện đẳng cấp tiếng Hán của mình nha các bạn.

(Visited 32 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply