Học tiếng Trung giao tiếp – Chủ đề thuê phòng khách sạn

Video cung cấp cho bạn đầy đủ những kiến thức cần thiết khi bạn cần thuê phòng tại khách sạn, hoặc khi bạn đưa một người bạn đi thuê phòng.

(Visited 70 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply