Học tiếng Trung BOYA Sơ cấp 1 Bài 7 Bài 8 ChineMaster

#boya_so_cap_1
Hi các bạn học viên, hôm nay chúng ta sẽ học sang bài 7 và bài 8 giáo trình boya sơ cấp 1, đây là khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản từ đầu cho người mới bắt đầu học tiếng Trung Quốc, nội dung bài giảng hôm nay tự học tiếng Trung BOYA Sơ cấp 1 Bài 7 Bài 8 hiện đang được phát sóng trực tiếp tại Trung tâm tiếng Trung ChineMaster

(Visited 6 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply