Học tiếng Trung BOYA Sơ cấp 1 Bài 25 Bài 26 Boya quyển 1

Video tự học tiếng Trung cơ bản giáo trình hán ngữ boya sơ cấp 1 bài 25 đến bài 26 cùng Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ, các bạn chuẩn bị sách giáo trình boya quyển 1 nhé, sau đó chúng ta sẽ chuẩn bị quyển 2 giáo trình boya hay còn gọi là giáo trình boya quyển 2.

Các bạn học viên chú ý lắng nghe Thầy Vũ giảng bài, nội dung bài học hôm nay có rất nhiều cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung quan trọng, từ vựng tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề .v.v.

(Visited 6 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply