[Học tiếng Hàn] Bài 8 : 17세 강도 – sách Vui học tiếng Hàn với Châu Thùy Trang

Mua sách tại đây : https://docs.google.com/forms/d/1Orgc1dKe8Ss18iG3K17i3vZg6EJHFuK3UwTCXc0cbzQ/viewform

***** Đặt mua sách tại đây : https://docs.google.com/forms/d/1Orgc…

010-2051-5418

Các bạn học kèm với sách .

? Đặt sách + Stk có tại link này :
?? https://docs.google.com/forms/d/1Orgc…

***** Đặt mua sách tại đây : https://docs.google.com/forms/d/1Orgc1dKe8Ss18iG3K17i3vZg6EJHFuK3UwTCXc0cbzQ/viewform

010-2051-5418

Các bạn học kèm với sách .

? Đặt sách + Stk có tại link này :
?? https://docs.google.com/forms/d/1Orgc1dKe8Ss18iG3K17i3vZg6EJHFuK3UwTCXc0cbzQ/viewform

Bài 1: https://www.youtube.com/watch?v=H5b3-Ew3I54&index=1&list=PLq3434SXPm9z7qp0BZVdDWiXJ9vOuOqnW

bài 1: https://www.youtube.com/watch?v=H5b3-Ew3I54&index=1&list=PLq3434SXPm9z7qp0BZVdDWiXJ9vOuOqnW

bài 2: https://www.youtube.com/watch?v=GHd8rVuoIeQ

Bài 2 : https://www.youtube.com/watch?v=McJRF5ZBYwc&index=3&list=PLq3434SXPm9z7qp0BZVdDWiXJ9vOuOqnW
bài 3: https://www.youtube.com/watch?v=YdjSqZt5mRA&index=5&list=PLq3434SXPm9z7qp0BZVdDWiXJ9vOuOqnW

bài 4: https://www.youtube.com/watch?v=oED-bawKX8o
bài 5: https://www.youtube.com/watch?v=DmUzc6dRjiE
bài 5: https://www.youtube.com/watch?v=LXa43s3N-2Q&list=PLq3434SXPm9z7qp0BZVdDWiXJ9vOuOqnW&index=12
bài 6 :https://www.youtube.com/watch?v=v6Sx4lFKfaU

(Visited 31 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply