Học Excel cơ bản | #Case study29 – Phân tích tương quan và hồi quy giữa các thuộc tính

Phần trình bày của chị Phan Thị Thùy, Việt Nhật K61, ĐHBK HN
Nội dung trình bày:
– Phân tích tương quan trên Excel
– Phân tích hồi quy trên Excel

(Visited 17 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply