Học Excel cơ bản | #Case study 22 Hồi quy tuyến tính và dự báo dữ liệu

Đây là sản phẩm của Anh Nguyễn Bắc Hùng, Việt Nhật K61, ĐH Bách Khoa Hà Nội.
Một trong các học viên xuất sắc của khóa học Xác suất thống kê của VIện Toán ứng dụng và Tin học.

(Visited 12 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply