Học Excel cơ bản | #Case study 21 Phân tích tương quan giữa các thuộc tính

Đây là sản phẩm của Anh Nguyễn Bắc Hùng, Việt Nhật K61, ĐH Bách Khoa Hà Nội.
Một trong các học viên xuất sắc của khóa học Xác suất thống kê của VIện Toán ứng dụng và Tin học.

(Visited 23 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply