Học Excel Cơ bản 49 – Tạo mục lục các bảng tính trong Excel tự update

Tạo mục lục các bảng tính trong excel có thể tự thay đổi khi xoá, đổi tên, đổi vị trí, thêm mới 1 bảng tính. Sử dụng name range và hyperlink.
Download file mẫu tại đây:
http://j.gs/6897436/excel-49

▷ Khoá học Excel: http://bit.ly/dtnEDM01
▷ Khoá học VBA: http://bit.ly/dtnEDM02

Video về name range:

Để thêm đường link trở về Sheet Mục lục:
1. Trên Sheet, cần có đường link quay về
2. Viết 1 đoạn text vào 1 ô muốn chèn link: bấm chuột phải chọn hyperlink
3. Bên tay trái chọn “Place in this document”
4. Trong phần “Or select a place in this document” bạn chọn tên Sheet muốn quay lại
5. Có câu hỏi gì cứ post ở phần comment

(Visited 127 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply