Học EXCEL cơ bản – 46 – Tách tên quận, huyện từ địa chỉ cho trước

Tách tên quận, huyện từ 1 địa chỉ Việt Nam bằng hàm trong excel – có thể áp dụng kĩ thuật này cho các trường hợp khác. Trong bài sử dụng hàm FIND, MID, LEFT, RIGHT, LEN

▷ Khoá học Excel: http://bit.ly/dtnEDM01
▷ Khoá học VBA: http://bit.ly/dtnEDM02

Bài liên quan: Bài số 38

Download file hướng dẫn từng bước:
http://q.gs/6897436/vid-46-slide

Download file Excel:
http://q.gs/6897436/vid-46-excel-file

(Visited 626 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply