Học Excel cơ bản 44 – Công cụ Subtotal trong Excel

Hướng dẫn sử dụng công cụ Subtotal trong Excel để:
– Phân tích, trả lời câu hỏi về doanh số bán hàng theo vùng miền, nhân viên và loại hàng hoá:
+ vùng nào bán được nhiều nhất
+ nhân viên nào có lượng bán nhiều nhất
+ loại mặt hàng nào bán chạy nhất

– Đánh giá xu hướng bán sản phẩm theo từng vùng
– Cách copy Subtotal ra 1 vị trí khác để trình bày

▷ Khoá học Excel: http://bit.ly/dtnEDM01
▷ Khoá học VBA: http://bit.ly/dtnEDM02

▷ Video được cung cấp bởi http://www.hocexcel.online
▷ Facebook Page: https://www.facebook.com/www.hocexcel.online/
▷ Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/hocexcel.online/

Download tài liệu Excel để thực hành khi xem video:
https://www.dropbox.com/s/cldg11yt6tbjisc/44%20Subtotal_DT_NGUYEN.xlsx?dl=0

#Excel 2003 #Excel 2007 #Excel 2010 #Excel 2013

(Visited 43 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply