Học EXCEL cơ bản – 37 – Vẽ biểu đồ hình cột có giá trị âm và dương

Hướng dẫn EXCEL cơ bản – 37 – Vẽ biểu đồ hình cột có giá trị âm và dương

▷ Khoá học Excel: http://bit.ly/dtnEDM01
▷ Khoá học VBA: http://bit.ly/dtnEDM02

******
Video hướng dẫn sử dụng excel từ đơn giản đến phức tạp .
Hướng dẫn excel cơ bản cho người mới bắt đầu. Excel cho các bạn sinh viên. Excel cho dân tài chính. Excel cho dân văn phòng. Excel cho tất cả mọi người.
Học Excel, bằng Excel, dùng excel, ứng dụng Excel, bắt đầu với Excel
******
▷ Video được cung cấp bởi http://www.hocexcel.online
▷ Facebook Page: https://www.facebook.com/www.hocexcel.online/
▷ Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/hocexcel.online/
Download file ở đây:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/22049094/Excel%20Tuttorials/video%2037.xlsx

Xem toàn bộ series ở đây:

7. Hướng dẫn EXCEL – 07 – Copy và Paste dữ liệu (tiếp)​

8. Hướng dẫn EXCEL – 08 – Cut và Paste dữ liệu

9. Hướng dẫn EXCEL – 09 – Địa chỉ tuyệt đối và địa chỉ tương đối

10. Hướng dẫn EXCEL – 10 – Tạo biểu đồ hình cột

11. Hướng dẫn EXCEL – 11 – Biểu đồ hình tròn

12. Hướng dẫn EXCEL – 12 – Chèn ảnh vào bảng tính

13. Hướng dẫn EXCEL – 13 – Sử dụng format painter để định dạng nhanh hơn

(Visited 30 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply