Học EXCEL cơ bản – 31 – Kiểm tra dữ liệu nhập vào 1 ô

Hướng dẫn EXCEL – 31 – Kiểm tra dữ liệu nhập vào 1 ô
Kiểm tra dữ liệu nhập vào 1 ô trong excel bằng công cụ Data Validation.

▷ Khoá học Excel: http://bit.ly/dtnEDM01
▷ Khoá học VBA: http://bit.ly/dtnEDM02

******
Video hướng dẫn sử dụng excel từ đơn giản đến phức tạp .
Excel cho người mới bắt đầu. Excel cho các bạn sinh viên. Excel cho dân tài chính. Excel cho dân văn phòng. Excel cho tất cả mọi người. :))
******
Bài 32 và các bài tiếp theo ở đây:

(Visited 12 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply