Học từ vựng Tiếng Trung 11—-“大姨妈“ | 汉语词汇学习11——大姨妈

hey,các bạn có bác gái không ? các bạn có biết “大姨妈” còn có một nghĩa khác nữa không ? Nếu không biết thì nhanh nhanh đến xem nào ~
嘿,你有大姨吗?你知道大姨妈还有另外一个含义吗?不知道的话就快来看看吧~

___

→ Ask me something pls click here: https://goo.gl/ZxsCm3

→ CHECK OUT my second channel! https://goo.gl/YNM5bx

→ Facebook: http://facebook.com/CindyLi666
→ Twitter : https://www.twitter.com/CindyLi666888
→ Instagram : https://www.instagram.com/CindyLi666888
→ Google + : https://goo.gl/q6CPPY
→ WeChat: vietnam666888
___

Course:https://www.facebook.com/520CindyLi

(Visited 274 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply