Học tiếng Trung qua bài hát [漂洋过海来看你 Vượt Qua Biển Cả Đến Thăm Anh]

Tiếng Trung Lê Gia Fanpage: https://www.facebook.com/HocTiengTrungLGHD

Bài hát gốc: https://www.youtube.com/watch?v=wo-ufsIPZEI
Link Karaoke:https://www.youtube.com/watch?v=gFbUkcckBEo
Guitar:https://www.jitatang.com/piaoyang.html

(Visited 8 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply