Hán ngữ mới quyển 4 Bài 18 寒假你打算去哪儿旅行 Nghỉ đồng bạn dự định đi đâu- tiếng Trung giao tiếp

Hoan nghênh các bạn đến học tại trung tâm tiếng Trung Hoàng Liên .
Số 6 – C1 tập thể Đại Học Ngoại ngữ – Đai học Quốc Gia – Hà Nội (ngõ 281 đường Trần Quốc Hoàn- Gần đường Phạm Văn Đồng ) Điện thoại : 01677.116.773 ; 0437547124
http://tiengtrunghoanglien.com.vn
Học trực tuyến : Thầy Thọ PGĐ : 0977941896

(Visited 177 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply