Hán ngữ 2 bài khóa từ mới ngữ âm bài 16 bộ mới – Tiếng Trung 518

Nghe bài khóa, phiên âm, dịch nghĩa, đọc từ mới có kèm cả chữ phồn thể. Cứ gọi là phục vụ các chế chu đáo nha. Xin mời các bạn hôm nay cùng Tiếng Trung 518 học bài khóa 16 giáo trình Hán ngữ 2 bộ mới nha

(Visited 30 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply