Hán ngữ 2 Bài 24 Bài 25 Học tiếng Trung online Skype giáo trình Hán ngữ 2

Giáo trình hán ngữ quyển 2 bài 24 đến bài 25 lớp học tiếng Trung giao tiếp online qua Skype Thầy Nguyễn Minh Vũ hôm nay sẽ hướng dẫn chúng ta học thêm các cấu trúc ngữ pháp tiếng Trung cơ bản, từ vựng tiếng Trung giao tiếp theo chủ đề, mẫu câu tiếng Trung giao tiếp thông dụng hàng ngày .v.v.

Giáo trình hán ngữ 2 mới file pdf và mp3 các bạn có thể download trực tiếp ngay trong Diễn đàn học tiếng Trung online ChineMaster.

Video Tự học tiếng Trung online qua Skype cùng Thầy Vũ liên tục được phát sóng trực tiếp trong Forum ChineMaster.

(Visited 2 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply