Hán ngữ 1 tổng hợp từ vựng tiếng Trung giao tiếp cơ bản Thầy Vũ

Giáo trình hán ngữ quyển 1 video dạy học tiếng Trung online cơ bản dành cho người mới bắt đầu học tiếng Trung Quốc Chủ giảng Thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ. Hôm nay bài học tiếng Trung của chúng ta là tổng kết lại toàn bộ từ vựng tiếng Trung giao tiếp cơ bản theo 15 chủ đề đã được học ở trên lớp.

Giáo trình hán ngữ 1 mới file pdf và mp3 các bạn học viên tải về ngay trong Forum ChineMaster nhé.

(Visited 1 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply