Giới thiệu và cách sử dụng cửa sổ Toolbox trong Visual Studio

Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cửa sổ Toolbox trong Visual Studio và các nhóm Control trong cửa sổ này. Cũng như cách để thêm mới các Control bên ngoài vào Toolbox

(Visited 1153 times, 1 visits today)

You might be interested in

Leave a Reply